RSS

Quản trị Marketing

Marketing chứa đựng nhiều nguyên lý như: Thương hiệu, khuyến mãi, quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường, định giá, đóng gói bao bì và phân phối. Đây là một quá trình có điểm khởi đầu, điểm giữa nhưng không bao giờ có điểm kết thúc. Đòi hỏi bạn phải cải tiến, hoàn thiện, thay đổi nhưng không bao giờ dừng lại. Tiến trình này phát triển liên tục và diễn ra trong một môi trường hết sức năng động. Những gì khách hàng cần hôm nay chưa hẳn họ sẽ cần ngày mai.

Do đó, các nhà quản trị Marketing cần phải tinh tế và nhạy bén để đáp ứng phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh, tạo ra nhiều chiến lược mới để duy trì, bảo vệ và tạo ra thị phần mới. Đó là lý do vì sao mà doanh nghiệp tồn tại.


Chương trình trang bị đầy đủ các kỹ năng, kiến thức nhằm giúp sinh viên có khả năng nhạy bén cao đối với những biến động của thị trường và có khả năng điều hành những chiến lược kinh doanh và chiến dịch tiếp thị. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có một sự chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng như: Quảng cáo thương hiệu, quan hệ công chúng, marketing quốc tế, nghiên cứu thị trường và marketing điện tử.


Bản tóm tắt các môn học:


A – Cử nhân Cao đẳng nâng cao (15 môn):

1/Các nguyên lý tiếp thị
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm chính trong lĩnh vực Marketing như: dịch vụ khách hàng và môi trường kinh doanh, nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, chỉ tiêu và vị trí trong tiếp thị,  sản phẩm, giá, địa điểm và hình thức khuyến mãi.

2/Hành vi tổ chức và nguyên lý quản trị
Bao gồm những ý tưởng chính về quản lý và trong kinh doanh và hành vi tổ chức. Các khái niệm lập kế hoạch, tổ chức, quản trị và điều hành cũng sẽ được thảo luận cùng với các khái niệm về hành vi tổ chức như: động cơ thúc đẩy và khen thưởng, phát triển trong tổ chức, hoạt động nhóm, tổ chức trong hoàn cảnh thay đổi và sự lãnh đạo.

3/Thống kê trong kinh doanh
Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những khái niệm thuộc về thống kê chẳng hạn như: mô tả thống kê, sự phân loại xác xuất, sự đo lường tính biến thiên, dự định, mâu thuẫn và tiêu chuẩn lệch hướng (độ lệch). Môn học sẽ nhấn mạnh vào việc giúp sinh viên biết cách sử dụng những khái niệm thống kê trong các cách thức thực tế và những tổ chức kinh doanh.

4/Kinh tế vi mô
Những khái niệm như cung, cầu, tính co giãn, tính thiết thực và những nguyên lý hoạt động của công ty trong các cấu trúc kinh tế khác nhau như sự cạnh tranh hoàn hảo, độc chiếm thị trường và tư bản độc quyền.

5/Kế toán tài chính
Môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các nguyên lý kế toán. Sinh viên sẽ học cách giải quyết các vấn đề về tài sản trong bản cân đối kế toán như: tiền tệ, tài sản cố định và hàng hóa. Sinh viên cũng sẽ được học cách lập nên các bút toán kế toán và chuẩn bị các bản cân đối kế toán và các báo cáo lãi lỗ.

6/Giao tiếp trong kinh doanh
Bao gồm giao tiếp bằng văn bản và giao tiếp bằng đối thoại. Sinh viên sẽ học cách xây dựng nên các buổi thuyết trình trong lĩnh vực kinh doanh, các cách thức soạn thảo các báo cáo kinh doanh và thư điện tử.

7/Tài chính
Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tài chính trong kinh doanh như: giá trị của tiền tệ hiện hành, các kỹ năng quản lý ngân quỹ và vốn đầu tư, mạng lưới giá trị hiện tại và thời điểm hoàn trả, các khoản vay và công nợ, thị trường tài chính.

8/Quản trị nguồn nhân lực
Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức trong lĩnh vực quản lý nhân sự như: lập kế hoạch và điều hành nguồn nhân lực, lựa chọn,  tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bù đắp và trợ cấp cho nhân viên, thiết lập các mối quan hệ trong tổ chức.

9/Kế toán quản trị
Môn học này sẽ giảng dạy cho sinh viên cách ứng dụng các kỹ thuật trong quản trị kế toán để ra quyết định kinh doanh. Sinh viên cũng sẽ được học các vấn đề khác nhau như ngân quỹ, chi phí và định giá.

10/Quản trị điều hành
Trong môn học này, các khái niệm trong quản trị điều hành và tổ chức kinh doanh sẽ được giới thiệu. Những khái niệm đó là quản lý và kiểm kê hàng hóa, quản lý chuỗi cung ứng, lập kế hoạch cho nhu cầu nguyên vật liệu kịp thời.

11/Quản trị Marketing hỗn hợp
Môn học này sẽ được xây dựng trên những kiến thức đã được học trong phần “nguyên lý tiếp thị”. 4P trong tiếp thị- sản phẩm (product), giá (price), địa điểm (place) và khuyến mãi (promotion) – sinh viên cũng được học chi tiết hơn và cũng sẽ được học cách hợp nhất 4 P để lập nên kế hoạch tiếp thị hiệu quả.

12/Kinh tế vĩ mô
Môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nền kinh tế vĩ mô trong quản trị điều hành. Những khá niệm chính sẽ được học bao gồm tiền tệ, ngân hang, tỉ giá trao đổi ngoại tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, thất nghiệp, thu nhập quốc dân và thương mại quốc tế.

13/Luật Kinh Doanh
Môn học sẽ giới thiệu cho sinh viên các kiến thức thuộc về pháp lý trong kinh doanh như luật hợp đồng, luật đại lý, luật công ty và những sai trái trong kinh doanh.

14/Hệ thống thông tin trong kinh doanh và thương mại điện tử
Học sẽ cung cấp cho sinh viên sự khái quát về các thủ thuật để tác động đến thương mại. Những môn học đó bao gồm phần mềm và phần cứng của máy tính, cách quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức và thương mại điện tử.

15/Khởi sự doanh nghiệp
Đây là một đề án mà sinh viên sẽ cùng làm việc theo nhóm trong một kế hoạch kinh doanh. Sinh viên sẽ phải kết hợp những kiến thức đã học để áp dụng trong môn học này. Đồng thời sinh viên cũng sẽ tìm hiểu một số vấn đề  trong kinh doanh bị cô lập nhưng những vấn đề đó có thể được áp dụng và kết hợp với nhau trong các tổ chức kinh doanh khác nhau. Các sinh viên cũng sẽ vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học như tiếp thị, tài chính, thương mại điện tử và các khóa học về kế toán, giao tiếp trong thương mại để lên kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

Chương trình hoạt động thực tiễn tại các công ty, tổ chức lớn:
Trong chương trình đào tạo Cao đẳng nâng cao chuyên ngành, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động thực tế. Sinh viên có thể làm việc trong các bộ phận như kinh doanh, khuyến mãi, quản trị hậu cần, sắp xếp nhân sự, lập kế hoạch điều hành, kế toán, phân tích dữ liệu để quản lý và điều hành một cửa hàng sách. Với chương trình này sẽ giúp sinh viên dễ dàng liên hệ với các bài học hơn và cũng khám phá các hoạt động điều hành một cách sâu sắc hơn.

Mặt khác, chương trình này sẽ giúp sinh viên có nhiều lợi thế và kinh nghiệm hơn trong việc thành lập doanh nghiệp cho mình trong tương lai.

B – Cử nhân Đại học (12 môn):

1/Marketing quốc tế

2/Nghiên cứu Marketing

3/Hành vi khách hàng

4/Marketing thông qua quan hệ khách hàng

5/Marketing trực tiếp và Marketing qua mạng

6/Quản trị chiêu thị

7/Marketing sản phẩm dịch vụ

8/ Khởi sự doanh nghiệp

9/4 học phần tự chọn

* Các môn sinh viên học trong các kỳ sẽ được sắp xếp theo lịch giảng dạy của nhà trường và sẽ khác nhau đối với các kỳ khai giảng khác nhau.

** Trong quá trình giảng dạy, trường có thể thay đổi một số môn học ở trên nhằm đảm bảo tính hữu ích và cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh tế và những kiến thức liên quan.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: