RSS

Ngành du lịch: nhu cầu nhân lực lớn

07 Mar

TT – Đây là ngành có nhu cầu nhân lực rất lớn phục vụ chiến lược phát triển đất nước. Ngành học này được đào tạo ở trên 30 cơ sở đào tạo đại học, thường được tuyển sinh theo khối A, C và D1.

Theo học ngành này, sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn, cũng như trình độ thông thạo ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các doanh nghiệp du lịch (hãng du lịch và lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch và vui chơi giải trí liên hợp…), các cơ quan quản lý du lịch và các tổ chức đào tạo, nghiên cứu du lịch.

Tên trường
tổ chức thi
Ngành/chuyên ngành Ðiểm chuẩn ÐTB trúng tuyển NV1
Khối A      
Trường ÐH Kinh tế quốc dân QTKD du lịch và khách sạn; QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch 21,0 22,3
Trường ÐH Kinh tế TP.HCM Du lịch 19,0 20,8
Trường ÐH Kinh tế QTKD du lịch và dịch vụ 17,0 18,1
Trường ÐH Khoa học xã hội và nhân văn (ÐHQG Hà Nội) Du lịch học 17,0 19,5
Trường ÐH Cần Thơ QTKD du lịch 17,0 17,8
Trường ÐH Tài chính – marketing QTKD du lịch lữ hành, Quản trị khách sạn – nhà hàng… 16,5 17,1
Trường ÐH Công nghiệp TP. HCM Kinh doanh
du lịch
16,0 16,9
Trường ÐH Thương mại Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch 16,0 17,0
Trường ÐH Công nghiệp Hà Nội QTKD du lịch và khách sạn 15,5 16,0
Trường ÐH Hoa Sen Quản trị du lịch và khách sạn – nhà hàng 15,5 17,1
Trường ÐH Lạc Hồng Quản trị du lịch 13,0 14,4
Trường ÐH Nông lâm TP.HCM Quản lý môi trường và du lịch sinh thái 13,0 13,8
Trường ÐH An Giang Việt Nam học (văn hóa du lịch) 13,0 14,2
Trường ÐH Nông lâm TP.HCM Quản lý môi trường và du lịch sinh thái (khối B) 16,0 16,8
Khối C      
Trường ÐH Khoa học xã hội và nhân văn (ÐHQG TP.HCM) Du lịch 19,0 20,4
Trường ÐH Sài Gòn Việt Nam học (văn hóa – du lịch) 17,5 18,2
Trường ÐH Cần Thơ Du lịch (hướng dẫn viên du lịch) 17,5 18,3
Trường ÐH Văn hóa
Hà Nội
Văn hóa du lịch 15,0 16,4
Trường ÐH Sư phạm (ÐH Ðà Nẵng) Việt Nam học (văn hóa du lịch) 14,0 15,0
Trường ÐH Lạc Hồng Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch) 14,0 15,7
Khối D1      
Trường ÐH Kinh tế quốc dân QTKD du lịch và khách sạn, QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch 20,0 21,2
Trường ÐH Khoa học xã hội và nhân văn (ÐHQG Hà Nội) Du lịch học 19,0 19,5
Trường ÐH Khoa học xã hội và nhân văn (ÐHQG TP.HCM) Du lịch 18,5 19,3
Viện ÐH Mở Hà Nội Du lịch, khách sạn 18,0 18,9
Viện ÐH Mở Hà Nội Hướng dẫn du lịch 18,0 18,4
Trường ÐH Tài chính – marketing Du lịch lữ hành, Quản trị khách sạn – nhà hàng… 17,5 18,4
Trường ÐH Công nghiệp TP. HCM Kinh doanh du lịch 17,0 18,2
Trường ÐH Cần Thơ QTKD du lịch 17,0 18,0
Trường ÐH Cần Thơ Du lịch (hướng dẫn viên du lịch) 16,5 16,4
Trường ÐH Công nghiệp Hà Nội QTKD du lịch và khách sạn 15,5 15,7
Trường ÐH Hoa Sen Quản trị du lịch và khách sạn – nhà hàng 15,5 17,6
Trường ÐH Sài Gòn Việt Nam học (văn hóa du lịch) 15,5 15,9
Trường ÐH Văn hóa Hà Nội Văn hóa du lịch 14,0 15,0
Trường ÐH Lạc Hồng Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch) 13,0 13,5
Trường ÐH An Giang Việt Nam học (văn hóa du lịch) 13,0 13,8
Trường ÐH Hoa Sen Quản trị du lịch và khách sạn – nhà hàng (khối D3) 15,5 18,5

TS LÊ THỊ THANH MAI

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: